"Dobrodošli u Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Naša institucija baštini istraživanje i razvoj tehnologija na bazi molekularne genetike primjenjujući najsavremenije naučne standarde. Cilj nam je biti interdisciplinarni centar izvrsnosti, a praktična rješenja temeljena na našem znanju ugraditi u razvoj i dobrobit naše društvene zajednice."  - Prof.dr. Naris Pojskić, naučni savjetnik, direktor Instituta

 

OVO JE NAŠA STRATEGIJA

 

OBAVJEŠTENJA

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST “GENETIKA”

 

Radni proces Instituta

U skladu sa odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu, radni proces Instituta je prilagodjen odlukama kriznih štabova FBiH i Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da ukoliko imate potrebu posjetiti Institut, zbog restrikcije prohodnosti ljudi dolazak neće biti moguć, već se trebate najaviti upotrebom nekih od dole navedenih načina:

a) Telefon: 033220926 i 033442891 (radnim danom u periodu 9h-12h)

Email: ingeb@ingeb.unsa.ba i ingeb.unsa@gmail.com (koristiti drugu navedenu email adresu ako je vaš email account gmail.com)

Facebook: https://bs-ba.facebook.com/Institut-za-genetičko-inženjerstvo-i-biotehnologiju-126885530749424/

Twitter: @ingebunsa

Skype username: ingebunsa

 

Projekat “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) - RiskMan” prihvaćen za finansiranje u okviru ERASMUS+ programa

U okviru programa EU za saradnju u oblasti inovacija i razmjene dobrih praksi/Cooperation for the innovation and the exchange of good practices program, projekt pod nazivom „Jačanje obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizikom alohtonih vodenih vrsta na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora)/Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) - RiskMan“, u kojem Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) sudjeluje kao partner, prihvaćen je u okviru sekcije Zajednički projekti/Joint Projects action.

Ove godine dostavljeno je 1005 prijava iz cijelog svijeta na poziv za "Projekte za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja/Capacity Building Projects in the Field of Higher Education", koji se smatra jednim od najprestižnijih projekata na međunarodnom nivou. Od prispjelih prijava, samo 164 studije odobrene su za finansiranje, a stopa uspješnosti za region Zapadnog Balkana iznosila je svega 19%.

Projektni konzorcij RiskMan sastoji se od partnera iz osam različitih zemalja: Turske, Italije, Sjeverne Makedonije, Grčke, Hrvatske, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Osim INGEB-a, druge partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine su Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Koordinator konzorcijuma je Univerzitet Mugla Sıtkı Koçman, Turska.

Glavni cilj RiskMan projekta je unaprijediti obrazovanje zainteresovanih strana i studenata i ojačati obrazovne kapacitete za upravljanje rizikom od stranih invazivnih vodenih vrsta u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Uspostavljanjem sveobuhvatnog seta mjera o invazivnim vrstama, projektom se želi poboljšati sposobnost lokalnih ciljnih grupa da ublaže i aktivno spriječe potencijalne štetne uticaje na socio-ekološki sistem zemalja članica konzorcija.

 

Project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) - RiskMan” accepted within ERASMUS+ program

Within the EU call for Cooperation for the innovation and the exchange of good practices program, the project titled “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) - RiskMan”, in which University of Sarajevo-Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (INEGB) participates as a partner, was accepted to be supported within the framework of the Joint Projects action.

This year, 1005 applications were submitted from all over the world to the call for "Capacity Building Projects in the Field of Higher Education", which is considered among the most prestigious projects at the international level. Only 164 studies were found successful among the applications, with only 19% success rate for the Western Balkans region.

RiskMan Project Consortium consists of partners from eight different countries: Turkey, Italy, Northern Macedonia, Greece, Croatia, Albania, Montenegro and Bosnia and Herzegovina. Apart from INGEB, other partner institutions from Bosnia and Herzegovina are the Faculty of Science, University of Sarajevo and the Biotechnical Faculty, University of Bihać. The coordinator of the Consortium is Mugla Sıtkı Koçman University, Turkey.

The main objective of the RiskMan Project is to increase the education of stakeholders and higher education students and to strengthen the risk management education capacity of foreign invasive aquatic species in Albania, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. By establishing a comprehensive set of measures on invasive species, the project aims to improve the ability of local target groups to mitigate and actively prevent potential adverse impacts on the socio-ecological system of the consortium member countries.

 


"Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju nastavlja pružati doprinos istraživanjima biljne raznolikosti Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na endemične i autohone vrste kroz projekat pod naslovom "Procjena genetičkog diverziteta i prijedlog mjera konzervacije ugroženog stenoendema Alyssum moellendorffianum Aschers et G. Beck". Projekat ukupne vrijednosti 12.288,90 KM sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 8.000 KM. Projektne aktivnosti realizovane su u periodu od 28.03.2019. – 27.03.2020., a terenska istraživanja provedena su u saradnji s kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Cilj projekta bio je izvršiti procjenu molekularno-genetičkog diverziteta populacija ispitivane vrste unutar njenog kompletnog areala u Bosni i Hercegovini te napraviti predikciju trenda populacija u odnosu na prisutne okolišne pritiske. U ostvarivanju zadatog cilja analizirani su AFLP, mikrosatelitni i hloroplastni genetički markeri. Rezultati projekta predstavljaju preduvjet za uspostavljanje monitoringa i uvođenje mjera konzervacije te podizanje svijesti o značaju očuvanja biodiverziteta endemičnih biljnih divljih vrsta Bosne i Hercegovine. Kompletan projekat bio je usklađen sa operativnim ciljevima iz Strategije zaštite okoliša FBiH, Strategijom i akcionim planom za zaštitu biološke raznolikosti BiH (2015-2020) te Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH."

ONLINE IZDANJA ČASOPISA GENETICS AND APPLICATIONS

ONLINE IZDANJA KNJIGA


VIJESTI:

  • Genetics and Applications (G&A)

Genetics and Applications (G&A), zvanični naučni časopis Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu je od sada dio EBSCO, DOAJ i CAB naučnih bibliografskih baza podataka.

  • G-BiKE: Evropska mreža naučnika za integrisanje genomskih podataka u upravljanju ekosistema - više

  • UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA GENETIČKO TESTIRANJE, TRENING I SAVJETOVALIŠTE NA PODRUČJU NASLJEDNIH DUŠEVNIH POREMEĆAJA - više


Aktuelni projekti Publikacije Edukacija
ICGEB AfilijacijaNovostiINGEB

DOKUMENTI:

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - lab. reagensi II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - kitovi za izolaciju NK II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i lab. pribor II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i lab. pribor I 2020.

Odluka o izboru ponuđača - aparati II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - licence 2020.

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - novembar 2020.

Odluka o izboru ponuđača - medicinski potrošni materijal 2020.

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci za pipete 2020.

Odluka o izboru ponuđača - popravka opreme 2020

Odluka o izboru ponuđača - Podloge za ćelijske kulture i restrikcijski enzimi 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - alkoholi, fenoli i derivati 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 2020.

Odluka o izboru-Kitovi

Odluka o izboru reagensi za sekvenciranje

Odluka o izboru lab reagensi

Rješenje na žalbu - Javne nabavke

Žalba - Javne nabavke

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku aparata za detekciju i analizu (13-5/20 od 07.05.2020.)

Odluka o izboru ponuđača - sitna oprema za laboratorije (nabavka broj: 156/20 od 09.03.2020.)
 

Odluka o izboru ponuđača - kancelarijski materijal (135/20 od 03.03.2020.)

Odluka o izboru ponuđača - računovodstvene i knjigovodstvene usluge (125/20 od 25.02.2020.)

Odluka o otkazivanju postupka javna nabavke - mart 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge sigurnosti 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje radnika 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge interneta 2020.

Pravilnik o javnim nabavkama 2020.

Ugovor o nabavci aparata 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati III 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laminar 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparat za provjeru i ispitivanje II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparat za detekciju i analizu II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za popravku i održavanje precizne opreme II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za popravku i održavanje precizne opreme 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi za PCR 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za provjeru 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za detekciju 2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI INSTITUTA ZA 2019. GODINU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju i detekciju nukleinskih kiselina II 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu ćelija i restrikcioni enzimi II 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu ćelija i restrikcioni enzimi 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni laboratorijski materijal 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi za sekvenciranje i RealTime PCR 2018.

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku usluge štampanja 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni plana JN 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-laser 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-laboratorijski reagensi 2018.

Odluka za usluge štampanja

PLAN NABAVKI INSTITUTA ZA 2018. GODINU

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku robe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi III dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za detekciju i analizu

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki 2017.

Dopuna plana javnih nabavki 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju nukleinskih kiselina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu i restrikcijski enzimi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - DNK sekvenciranje i Real Time PCR

PLAN NABAVKI INSTITUTA ZA 2017. GODINU