Laboratorija za GMO i biosigurnost hrane

Tim: prof. dr.sc. Adaleta Durmić-Pašić, naučna savjetnica, šefica laboratorije; Anesa Ahatović, MA viša stručna saradnica; doc. dr.sc. Jasmina Čakar, naučna savjetnica; prof. dr.sc. Kasim Bajrović, naučni savjetnik, supervizor; Mujo Hasanović, MA, stručni saradnik.

Doktorand: Anesa Ahatović, MA; Mujo Hasanović, MA

 

Odlukom Upravnog odbora Instituta Laboratorija za biljnu biotehnologiju je 1. marta 2007. transformisana u Laboratorij za GMO i biosigurnost hrane. Aktivnosti Laboratorije podijeljene su u tri segmenta:

Istraživački:

 • in vitro konzervacija endemičnog i ugroženog biljnog fonda,

 • antibakterijska, antimikotička, antitumorska, antioksidativna i genotoksična aktivnost prirodnih supstanci,

 • genetički mehanizmi morfogeneze biljaka. 

Servisni:

 • kvantitativna i kvalitativna analiza prehrambenih artikala na prisustvo DNK specifičnog porijekla,

 • DNK identifikacija bakterijskih sojeva uključenih u procese proizvodnje i degradacije prehrambenih proizvoda.

Promotivni:

 • savjetodavno djelovanje u ekspertnom timu za donošenje prijedloga nacrta zakona o GMO;

 • promocija potrebe za razvojem sistema biosigurnosti i testiranja genetički modificiranih organizama;

 • diseminacija informacija o dostignućima i potencijalima genetičkog inženjerstva i moderne biotehnologije među stanovništvom.

Danas Laboratorij za GMO i biosigurnost hrane posjeduje kapacitete za izvođenje niza analiza:

 • detekcija prisustva DNK svinjskog porijekla u prehrambenim proizvodima,

 • detekcija prisustva DNK animalnog porijekla (goveče/ovca/koza/ptica) u stočnoj hrani,

 • DNK identifikacija bakterijskih sojeva,

 • kvalitativna i kvantitativna analiza prisustva GM komponenti u prehrambenim proizvodima na nivou proteina i DNK,

 • identifikacija GMO prisutnih u prehrambenim proizvodima.

Naučnoistraživačke aktivnosti

Dugoročni razvojni projekti Laboratorije odnose se na:

 • razvoj sistema biosigurnosti i testiranja genetički modificiranih organizama (GMO),

 • antibakterijska, antimikotička, antitumorska, antioksidativna i genotoksična aktivnost prirodnih biljnih ekstrakata,

 • uspostavljanje kulture tkiva za produkciju otpornih biljaka na biotičke i abiotičke faktore.

Realizirani projekti

 • “Istraživanje mogućeg prisustva genetički modificiranih organizama i njihovih produkata u Bosni i Hercegovini” – Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH (2004.-2005.)
 • “Uspostavljanje (biosigurnosnog) sistema za identifikaciju genetički modifikovanih organizama u Bosni i Herzegovini” – Slovak AID/UNDP (2005)
 • “Komparativna studija antibakterijskog, antimikotičkog, antitumorskog i genotoksičnog djelovanja nativnih biljnih ekstrakata” – Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH (2008)
 • “Razvijanje biosigurnosnog sistema za identifikaciju i uzorkovanje genetički modifikovanih organizama u Bosni i Hercegovini” (2005)–
 • BAFN (Balkan Agro Food Network) – FP6 – Coordinator: Euroquality, Paris, France (2006. – 2008.).

Kontakt: lgb@ingeb.unsa.ba