U prilogu se nalazi Troškovnik ekspertiza Instituta za 2020. godinu.