U prilogu se nalazi Troškovnik ekspertiza Instituta za 2017. godinu.