U prilogu se nalazi Troškovnik ekspertiza Instituta za 2018. godinu.