Trenutne multisciplinarne istraživačke grupe

   
 
Bioinfo grupa formirana između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, Elektrotehničkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) , koordinator prof.dr.sc. Naris Pojskić, naučni savjetnik),

SportGen grupa (grupa formirana između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i Instituta za sport Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, koordinatorica prof.dr.sc.Lejla Pojskić, naučni savjetnik),

ArcheoDNA (grupa formirana između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koordinatorica doc.dr.sc. Jasmina Čakar, viša naučna saradnica)

FruitDNA (grupa između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu), koordinatorica doc.dr.sc.Belma Kalamujić- Stroil, naučna saradnica.

FishRes (grupa između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i Centra za ihtiologiju i ribarstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevuu), koordinatori prof.dr.Rifat Škrijelj i doc.dr.sc.Belma Kalamujić- Stroil, naučna saradnica.
 
Ostale istraživačke grupe u sklopu Instituta nemaju formirani multisciplinarni karakter i nisu navedene u ovoj listi.