Knjige i skripte u izdanju INGEB-a

 

 • Monografija, Prvih 30 godina Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 2018, INGEB, Sarajevo (BiH). download link pdf

 • Hadžiselimović, R. (2018): Bioantropologija - Rod Homo u prostoru i vremenu, INGEB, Sarajevo (BiH).

 • Lojo-Kadrić, N., Pojskić, N., Pojskić, L. (2018): Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji,  INGEB, Sarajevo (BiH). download link pdf

 • Haverić, S., Haverić, A., Hadžić, M. (2018): Genotoksikologija, INGEB, Sarajevo (BiH)

 • Kalamujić Stroil, B., Dorić, S., Pojskić, N., Lukić Bilela, L. (2018): Primjenjena bioinformatika – Praktikum, INGEB, Sarajevo (BiH) download link pdf

 • Pojskić L., Ur. (2014): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 2. izdanje. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • Kapur-Pojskić L., Oruč L., Kurtović-Kozarić A., Pojskić N. (2013): Uvod u psiijatrijsku genetiku. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • Marjanović D., Primorac D. (2009): Molekularna forenzična genetika. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • Ibrulj S., Haverić S. i Haverić A. (2008): Citogenetičke metode-Primjena u medicini. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 • Hadžiselimović, R. et al., Ur. (2008): ‘’Jubilej INGEB 20’’, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu (prvih 20 godina: 1988.–2008. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • Sofradžija A., Muzaferović Š. (2007): Biodiverzitet sisara Bosne i Hercegovine – Katalog. INGEB, Sarajevo, Bosna I Hercegovina. 

 • Hadžiselimović R. (2005): Bioantropologija – biodiverzitet recentnog čovjeka. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • Hadžiselimović R., Pojskić N. (2005): Uvod u humanu imunogenetiku. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • download link pdf
 • Marjanović D., Dobrača I. i Drobnič K. (2005): Prikupljanje, prezervacija i transport uzoraka za DNK analizu. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • Bajrović K., Jevrić-Čaušević A., Hadžiselimović R. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. INGEB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.


Ostale knjige i skripte
 • Gözükirmizi N, Kazan K, Ari Ş, Bajrovic K, Gürel F, Çobanoğlu G, Büyükkeskin R, Arican E. (1993):  Bitki Biyoteknoloji Doku Kültürü ve Moleküler Uygulamalar. Kurs Kitabi: 8-12, MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştirma Ensttitüsu, Gebze Kocaeli, Turkey.
 • Müller WEG, Spreitzer I, Milanovic S, Schröder HC, Rinkevich B , Gamulin V, Bretting H. (1994): Identification and characterization of S-type lectins from the marine sponge Geodia cydonium. In: Van Soest B.W.M, Van Kempen T.M.G., Braekman J-C. , Eds: Sponges in Time and Space: Biology, Chemistry, Paleontology, 339-393. A.A. BaIkema, Rotterdam – Brookfield, Netherlands.
 • Međedović S., Parić A., Pustahija F., Hindija J. (2006): Uvod u fiziologiju biljaka. Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 • Oruč L., Kapur L. (2007): Genetika upotrebe i zloupotrebe psihogenih supstanci. In Cerić I, Mehić-Basara N., Oruč L., Salihovic H. (Ed.), 2007. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i lijekova. Medicinski fakultet, Sarajevo, BiH.
 • Primorac D., Marjanović D. et al. (2008): Analiza DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska.
 • Marjanović D., Primorac D., Hadžiselimović R. (2008): Naseljavanje Bosne i Hercegovine: Raznolikost Y-vezanih molekularnih biljega u referentnom uzorku bosansko-hercegovačkoga stanovništva. Poglavlje knjige – Vjera Crkve bosanske. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, (Hrvatska).
 • Trkulja V., Bajrović K., Ostojić I., Vidović S. (2008): Genetički modifikovani organizmi (GMO) i biosigurnost. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, BIH.
 • Pojskic N, Pojskic L. 2010. Molekularno-genetički dokazi evolucije. Poglavlje u Priručnik iz evolucije repetitorijum i radna sveska (Editori: Lelo S, Lukić-Bilela L.). Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
 • Primorac D. Kapur-Pojskic L, Marjanović D (2013) Genetika depresije. U Serotonin i depresija  (ured: Miro Jakovljević i sur.). Pro Mente, Zagreb, Hrvatska.
   
 • Pustahija F., Parić A., Karalija E., Čakar J. (2013): Propagacija biljaka kulturom in vitro – laboratorijski praktikum. Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo
   
 • Trkulja V., Bajrović K., Vidović S., Ostojić I., Terzić R., Ballian D., Subašić Đ., Mačkić S., Radović R., Čolaković A. (2014) Genetski modificirani organizmi (GMO) i biosigurnost. Uprava B&H za zaštitu zdravlja bilja & Agencija za sigurnost hrane BiH.
   
 • Trkulja V., Bajrović K., Vidović S., Ostojić I., Terzić R., Ballian D., Subašić Đ., Mačkić S., Radović R., Čolaković A. (2014) Priručnik za uzorkovanje reprodukcijskog materijala bilja i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (GMO). Agencija za sigurnost hrane BiH & Uprava B&H za zaštitu zdravlja bilja.