Upravni i stručni organiDIREKTOR

 • Naris Pojskić, naučni savjetnik

VIJEĆE INSTITUTA
 • Naris Pojskić, naučni savjetnik, predsjednik
 • Kasim Bajrović, naučni savjetnik
 • Adaleta Durmić Pašić, naučna savjetnica
 • Belma Kalamujić Stroil, viša naučna saradnica
 • Lejla Kapur Pojskić, naučna savjetnica
 • Naida Lojo-Kadrić, viša naučna saradnica
 • Sanin Haverić, naučni savjetnik
 • Anja Haverić, višsa naučna saradnica
 • Jasmina Čakar, naučna savjetnica
 • Amra Kazić, naučna saradnica
 • Jasmin Ramić, naučni saradnik
 • Lejla Lasić, naučna saradnica
 • Maida Hadžić, viša stručna saradnica
 • Anesa Ahatović, viša stručna saradnica
 • Amela Pilav, naučna saradnica
 • Tamara Ćetković, viša stručna saradnica
 • Jasna Hanjalić, viša stručna saradnica
 • Lejla Ušanović, stručna saradnica
 • Abdurahim Kalajdžić, stručni saradnik
 • Mujo Hasanović, stručni saradnik
 • Nikolina Tomić, stručna saradnica

KOLEGIJ ŠEFOVA LABORATORIJA

 • Naris Pojskić, naučni savjetnik, direktor
 • Lejla Kapur Pojskić, naučna savjetnica, šefica LHG
 • Sanin Haverić, naučni savjetnik, šef LCG
 • Adaleta Durmić Pašić, naučna savjetnica, šefica LGB
 • Jasmina Čakar, naučna savjetnica, šefica LFG
 • Belma Kalamujić Stroil, viša naučna saradnica, šefica LMG