Upravni i stručni organiDIREKTOR

 • Naris Pojskić, naučni savjetnik


VIJEĆE INSTITUTA
 • Naris Pojskić, naučni savjetnik, predsjednik
 • Kasim Bajrović, naučni savjetnik
 • Adaleta Durmić Pašić, viša naučna saradnica
 • Belma Kalamujić Stroil, naučna saradnica
 • Lejla Kapur Pojskić, naučna savjetnica
 • Naida Lojo-Kadrić, naučna saradnica
 • Sanin Haverić, viši naučni saradnik
 • Anja Haverić, naučna saradnica
 • Jasmina Čakar, viša naučna saradnica
 • Amra Kazić, naučna saradnica
 • Jasmin Ramić, viši stručni saradnik
 • Lejla Lasić, viša stručna saradnica
 • Maida Hadžić, viša stručna saradnica
 • Anesa Ahatović, viša stručna saradnica
 • Amela Pilav, viša stručna saradnica
 • Semir Dorić, viši stručni saradnik
   

KOLEGIJ ŠEFOVA LABORATORIJA

 • Naris Pojskić, naučni savjetnik, direktor
 • Lejla Kapur Pojskić, naučna savjetnica, šefica LHG
 • Sanin Haverić, viši naučni saradnik, šef LCG
 • Adaleta Durmić Pašić, viša naučna saradnica, šefica LGB
 • Jasmina Čakar, viša naučna saradnica, šefica LFG
 • Belma Kalamujić Stroil, naučna saradnica, šefica LMG