KontaktAdresa:
Zmaja od Bosne 8 (Kampus),
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 220 926
Fax: +387 33 442 891View Larger Map

Laboratorijae-mail adresaskype username
INGEB (zajednički) ingeb@ingeb.unsa.baingebunsa
Laboratorija za forenzičku genetiku lfg@ingeb.unsa.balfg.ingeb
Laboratorija za humanu genetiku lhg@ingeb.unsa.balhg.ingeb
Laboratorija za GMO i biosigurnost hrane lgb@ingeb.unsa.balgb.ingeb
Laboratorija za molekularnu genetiku prirodnih resursa lmg@ingeb.unsa.balmg.ingeb
Laboratorija za citogenetiku i genotoksikologiju lcg@ingeb.unsa.balcg.ingeb
Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku lbb@ingeb.unsa.balbb.ingeb