STRATEGIJA INSTITUTA

 

JAVNE NABAVKE

 

OSTALI DOKUMENTI

 

Aktuelni projekti Publikacije Edukacija
ICGEB AfilijacijaNovostiINGEB

DOKUMENTI:

 

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i laboratorijski pribor VII dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i laboratorijski pribor VI dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i laboratorijski pribor IV dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i laboratorijski pribor III dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i laboratorijski pribor II dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - kitovi za nukleinske kiseline II dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - sitni laboratorijski materijal 2021.

Odluka o izboru ponuđača - aparat za destilaciju 2021.

Odluka-o-izboru-ponuđača-Računarska oprema-22-07-2021

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i laboratorijski pribor I dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci za pipete III dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci za pipete II dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci za pipete I dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - alkoholi, fenoli, derivati 2021.

Odluka o izboru ponuđača - anorganske hemikalije 2021.

Odluka o izboru ponuđača - osnovne organske hemikalije III dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - osnovne organske hemikalije II dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - osnovne organske hemikalije I dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - podloge za kulturu ćelija II dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - podloge za kulturu ćelija I dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala 2021.

Odluka o izboru ponuđača - kitovi 2021.

Odluka o izboru ponuđača - reagensi II 2021.

Odluka o izboru ponuđača - reagensi I 2021.

Odluka o izboru ponuđača - nabavka robe III dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - nabavka robe II dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - nabavka robe I dio 2021.

Odluka o izboru ponuđača - usluge interneta 2021.

Odluka o izboru ponuđača - popravak i održavanje aparata 2021.

Odluka o izboru ponuđača - računovodstvene usluge 2021.

Odluka o izboru ponuđača - osiguranje radnika 2021.

Odluka o izboru ponuđača - sigurnost i zaštita objekta 2021.

Odluka o izboru ponuđača - usluge popravka i održavanja precizne opreme 2021.

Odluka o izboru ponuđača - aparati za provjeru i ispitivanje 2021.

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - lab. reagensi II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - kitovi za izolaciju NK II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i lab. pribor II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - epruvete i lab. pribor I 2020.

Odluka o izboru ponuđača - aparati II 2020.

Odluka o izboru ponuđača - licence 2020.

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - novembar 2020.

Odluka o izboru ponuđača - medicinski potrošni materijal 2020.

Odluka o izboru ponuđača - plastični nastavci za pipete 2020.

Odluka o izboru ponuđača - popravka opreme 2020

Odluka o izboru ponuđača - Podloge za ćelijske kulture i restrikcijski enzimi 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - alkoholi, fenoli i derivati 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 2020.

Odluka o izboru-Kitovi

Odluka o izboru reagensi za sekvenciranje

Odluka o izboru lab reagensi

Rješenje na žalbu - Javne nabavke

Žalba - Javne nabavke

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku aparata za detekciju i analizu (13-5/20 od 07.05.2020.)

Odluka o izboru ponuđača - sitna oprema za laboratorije (nabavka broj: 156/20 od 09.03.2020.)
 

Odluka o izboru ponuđača - kancelarijski materijal (135/20 od 03.03.2020.)

Odluka o izboru ponuđača - računovodstvene i knjigovodstvene usluge (125/20 od 25.02.2020.)

Odluka o otkazivanju postupka javna nabavke - mart 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge sigurnosti 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje radnika 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge interneta 2020.

Pravilnik o javnim nabavkama 2020.

Ugovor o nabavci aparata 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati III 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laminar 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparat za provjeru i ispitivanje II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparat za detekciju i analizu II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za popravku i održavanje precizne opreme II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za popravku i održavanje precizne opreme 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi za PCR 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za provjeru 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za detekciju 2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI INSTITUTA ZA 2019. GODINU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju i detekciju nukleinskih kiselina II 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu ćelija i restrikcioni enzimi II 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu ćelija i restrikcioni enzimi 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni laboratorijski materijal 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi za sekvenciranje i RealTime PCR 2018.

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku usluge štampanja 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni plana JN 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-laser 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-laboratorijski reagensi 2018.

Odluka za usluge štampanja

PLAN NABAVKI INSTITUTA ZA 2018. GODINU

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku robe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi III dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za detekciju i analizu

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki 2017.

Dopuna plana javnih nabavki 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju nukleinskih kiselina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu i restrikcijski enzimi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - DNK sekvenciranje i Real Time PCR

PLAN NABAVKI INSTITUTA ZA 2017. GODINU