Prvi simpozij genetičara u Bosni i Hercegovini

Program dvodnevnog simpozija će započeti pozdravnim riječima organizatora i eminentnih genetičara sa osvrtom na historijat razvoja genetike u Bosni i Hercegovini.

Simpozij će započeti plenarnim predavanjima, a nastavak programa će obuhvatiti usmena priopćenja i poster prezentacije podijeljene u četiri prirodne cjeline pripadajuće naučne specijalnosti: Opća genetika, Genetika u biomedicini, Genetika u biotehnici i Genetika u forenzici. Za učešće će biti pozvani svi domaći naučnici i istraživači koji djeluju na polju genetike ili u svojim istraživanjima koriste genetičke metode u zemlji i inostranstvu. Predavanja i radovi prezentirani na utvrđenim sesijama simpozija će biti publicirani u zborniku radova simpozija, koji će biti distribuiran svim učesnicima.

U toku simpozija također će biti održana i svečana osnivačka skupština Društva genetičara Bosne i Hercegovine te okrugli sto o kapacitetima i perspektivama genetike u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi genetike u nauci na globalnom nivou. Cilj okruglog stola će biti da se sagleda trenutno stanje genetike u Bosni i Hercegovini u svijetlu suvremenih genetičkih trendova, procjene kadrovski i tehnološki kapaciteti i razvoj genetičkih istraživanja u BiH, te da se na osnovu usvojenog izvještaja daju smjernice o budućim pravcima djelovanja i razvoja genetike u Bosni i Hercegovini.

Obzirom da će predloženi simpozij predstavljati prvi skup genetičara različitih profila u Bosni i Hercegovini, naglašen je njegov značaj za aktuelne istraživače i naučnike, a pogotovo za generacije koje dolaze. Simpozij će omogućiti sagledavanje stvarnog stanja genetike kao nauke u Bosni i Hercegovini, kao i upoznavanje i povezivanje bh. genetičara u zemlji i dijaspori, što je jedan od osnovnih preduslova za njihov udruženi pristup nacionalnim, regionalnim i međunarodnim grantovima za podršku naučno-istraživačkim projektima.

Simpozij će biti održan 17. i 18. februara 2011. godine u Hotelu "Europe".

Program Simpozija možete preuzeti ovdje.