Održan stručni seminar

Uspostava forenzičnih DNK baza u zemljama regiona: iskustva i perspektive

3. i 4. mart/ožujak 2011., Sarajevo (hotel Europe)


Veliki je broj faktora koji utiču na kreiranje učinkovite DNK baze podataka. No, najvažniji od njih su specifična legislativa i ovlasti/ograničenja koja zakon nameće prilikom korištenja tih baza. Čak i ako je kvaliteta laboratorije izvrsna i vrijeme procesuiranja uzoraka veoma kratko, neadekvatna legislativa i može umnogome ograničiti iskorištavanje potencijala koje DNK baze podataka imaju.

Mnoge države su na različite načine pristupile procesu uvođenja i upotrebe DNK baza podataka. Pitanja poput koja institucija bi trebala da bude nadležna za uspostavljanje i vođenje nacionalne DNK baze podataka, čiji bi podaci trebali biti uključeni u bazu, kako pohraniti uzorke, koliko dugo je dopušteno čuvati uzorke, da li i kada podaci trebaju biti izbrisani iz baze, samo su neka o kojima se mora voditi računa u kreiranju i razvoju baze podataka.

U posljednjih par godina zemlje našega regiona, prateći europske i svjetske tokove, pokrenule su aktivnosti u pravcu uspostavljanja nacionalnih DNK baza podataka. Međutim, u pojedinim zemljama taj proces ne ide predviđenom dinamikom, ili je u potpunosti obustavljen, ili se pak realizira bez konsultacija sa „strukom“. Stoga, se organiziranje stručnoga skupa, u okviru kojega će forenzični genetičari imati priliku da iznesu svoje viđenje vezano za ovu problematiku, ali i da daju konkretne smjernice u pravcu uspješnije realizacije procesa uspostavljanja i funkcioniranja DNK baza podataka u zemljama regiona, javlja kao obaveza struke.

Na osnovu svega navedenoga, donešena je odluka o organizaciji stručnoga seminara pod nazivom: "Uspostava forenzičnih DNK baza podataka u zemljama regiona: iskustva i perspektive". Seminar je održan 03. i 04. marta 2011. godine u Sarajevu (hotel Europe).

Seminar organizira Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Univerzitet u Sarajevu i Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini. Učešće je potvrdilo 14 eminentnih stručnjaka iz oblasti forenzične genetike iz regiona i BiH čija su imena i afilijacije prikazane u programu seminara.


Prof. dr. Damir Marjanović
Predsjednik Udruženja genetičara u BiH
Predsjednik Naučnoga vijeća INGEBa
Koordinator seminara