Mirela Džehverović
viša laborantica


Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2008

Angažman u INGEBu
Viši laborant2008 →

Angažman van INGEBa
Laborant, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju2001 - 2002
BIHAMK, referent za aviosaobraćaj, IATA agent2003 - 2008

Naučna oblast
Forenzička genetika